درباره فرادیدجنوب

پایگاه خبری تحلیلی فرادید جنوب با هدف اطلاع رسانی دقیق و صحیح از رویدادهای کشوری برای مخاطبین گرامی طراحی گردیده است البته به دلیل قرار گرفتن دفتر مجموعه در استان خوزستان، این استان اهمیت بیشتری برای ما دارد.

خط مشی فرادید جنوب این است که با نگاهی اعتدالی مهم ترین اخبار را پوشش دهد.

امید است کار ما در این مجموعه خبری رضایت خاطر همراهان گرامی را بدست آورد.